Bemutatkozás

 

A „Fiatalok Kulturális Szövetsége” – Ifjúsági Egyesület 1999-ben alakult.

Főbb tevékenységeink közé tartozik, hogy segítsük a fiatalokat abban, hogy a helyi társadalmi életben aktív, felelős szerepet vállalhassanak. Fejlesztő tréningeket, tanfolyamokat, találkozókat és egyéb programokat szervez, illetve segédkezik ezek megvalósításában. Az Egyesület feladata a fiatalokkal való személyes foglalkozás, ennek érdekében az eddigiekhez képest új és hathatósabb eszközök alkalmazása, különböző rendezvények, programok, események szervezése. Kiemelt célként tekintjük a határon átnyúló kapcsolatok ápolását, a Szatmárnémeti civil szervezetekkel, és az adott kultúra sajátosságainak megismerését. Vásárosnaményi Információs Pont – Ifjúsági közösségi tér és információ iroda feladata, hogy a városban és környékén élő fiatalok számára alternatívát kínáljon az információhoz jutás, a közösségi művelődés- szórakozás tekintetében, a fiatalok autonómiáját és személyiségük kibontakozását elősegítse. Lehetővé tegye számukra a kultúrához és az információhoz való hozzáférést annak érdekében, hogy a helyi társadalmi életben aktív, felelős szerepet vállalhassanak. Irodánk nyitva áll minden fiatal előtt, megkülönböztetés nélkül, ahol a szakmai feladatok fontos részét képezik a fiatalokra irányuló, illetve együtt megvalósított közösségi programok. A közösségi tér lehetőséget nyújt a fiataloknak nyugott beszélgetésekre, folyóiratok, könyvek olvasására, zenehallgatásra, ingyenes játékok valamint ingyenes internet hozzáféréssel használatára. Folyamatos programokat szervezünk: film délután, , közös kirándulások szervezése, önkéntes munka keretében csatlakozni egyesületünk munkájához, házi versenyek, diákönykormányzati – diákvezető képzés.

Ifjúsági tanácsadás:
Ingyenes mindenki számára. Hozzáférhető szakemberekkel (szociális munkás, gyermekvédelmi pedagógus, védőné) segítjük a fiatalokat problémáik megoldásában az alábbi területen : jogi, munkaügyi, életvitel, drogprevenció, szexuális, kisközösségi tanácsadásokkal. Kiemelten fontos ezek közül a pályaorientációs és munkaügyi tanácsadás, mivel a térség legfőbb problémája a növekvő munkanélküliség aránya. A tanácsadóinkhoz nem csak a vásárosnaményi hanem a kisvárdai és fehárgyarmati kistérséből is érkeznek fiatalok.

Egyesületünk vállalta fel a térség nonprofit szervezeteinek igényeit kielégítő folyamatos tanácsadások, előadások és kerekasztal beszélgetések szervezését és lebonyolítását. Munkánk során a legnagyobb segítséget a Nyírségi Civilháztól, valamint közös együttműködés révén az Első Nyírségi Fejlesztési Társaságtól kapjuk. Meghívott előadók között gazdasági tanácsadók, pályázatírásban jártas szakemberek és nonprofit szakemberek találhatók.
Eddigi sikeres programjain: Anyagtalanul - kábitószerprevenciós program, Múlt öröksége nevű program, INFOTÁRS program, Civil Fórum a helyi civil szervezetek segítsére, JOINTEC program, ahol a háron átnyúló kapcsolatkat építettük.

Az egyesület legfőbb feladatának tekinti az ifjúság és a fiatalok jogainak védelmét valamint érdekeinek érvényesítését. Szervezetünk vállalja a diákönkormányzatok segítését és az ifjúság közéletben való fokozott szerepvállalási lehetőségének megteremtését..

Fejlesztő tréningeket, tanfolyamokat, találkozókat és egyéb programokat szervez, illetve segédkezik ezek megvalósításában a fiatalok életkezdési, elhelyezkedési, továbbtanulási és egyéb életesélyeinek javítása érdekében.

Az egyesület korcsoportoknak célzott rendezvények ( sport, kulturális, szabadidő vagy szórakoztató) szervezésében és lebonyolításában segédkezik, vagy lehetőségeihez mérten átvállalja ezek rendezését.
Ismertető, audio- és videó anyagok, kiadványok és belépőjegyek terjesztésével az ifjúság szocializációját segíti céljaik elérése érdekében.

Az egyesületünk célja továbbá, hogy jogi és intézményes kereteket biztosítson az e tevékenységbe tartozó kezdeményezéseknek, öntevékeny társadalmi akciók végrehajtáshoz, valamint ifjúsági közösségek, önszerveződő csoportok kialakulásához.

Az egyesület feladata a fiatalokkal való személyes foglalkozás, ennek érdekében az eddigiekhez képest új és hathatósabb eszközök alkalmazása, különböző rendezvények, programok, események szervezése.
A fenti célok elérése érdekében kiadvány(oka)t ad ki, szerez be és terjeszt.

Feladatainak végrehajtása érdekében az egyesület törekszik más szervezetekkel való együttműködésre, ezért szövetségeket és együttműködéseket hozhatnak létre, valamint csatalakozhatnak ilyenekhez.
Az egyesület nemzetközi kapcsolatokat alakít ki .